Từ ngày 09/8 đến ngày 16/8/2021, tại Hội trường Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng. Lớp bồi dưỡng bao gồm 57 học viên là những đoàn viên ưu tú, công đoàn viên ưu tú hiện đang công tác tại một số Sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cử 9 đoàn viên ưu tú, công toàn viên ưu tú của các Chi bộ: Văn phòng Sở, Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý di tích và Đoàn nghệ thuật tỉnh.

Trong 1 tuần, các học viên tham dự được học tập và thảo luận 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên và bài giảng dạy tâm huyết của các thầy cô Ban Tuyên giáo, các học viên tham dự đều nắm bắt được nội dung cơ bản của các chuyên đề. Thông qua khoá học, nhằm giúp các đồng chí thuộc đối tượng kết nạp đảng có nhận thức đúng đắn về lý luận chính trị, hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó rèn rũa bản thân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, phấn đấu tốt hơn nữa tại cơ sở để có thể trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ. Trong đó, 9 học viên xếp loại giỏi, 41 học viên xếp loại khá và 7 học viên xếp loại trung bình. Hầu hết học viên thuộc Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt thành tích khá. Đây là nguồn lực để phát triển đảng tại Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhằm xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng phát triển vững mạnh./.

                                                                                 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 58.328
   Online: 73
   °