Lúc sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói “Tôi sống ngày nào, cũng là vì Đất nước ngày đó”. Trọn cả cuộc đời Đại tướng đã đóng góp nhiều chiến công to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

 

         Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng An Xá - Lộc Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình. Xuất phát từ một thầy giáo dạy môn lịch sử, với lòng yêu nước nồng nàn và tài năng quân sự bẩm sinh Người đã trở thành nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất trong lịch sử dân tộc, đóng góp nhiều chiến công xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, ngay từ khi còn rất trẻ Người đã sớm tiếp thu tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh, tham gia nhiều phong trào đấu tranh yêu nước. Dưới sự dìu dắt của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người cùng các đồng chí khác tích cực xây dựng cơ sở cách mạng, tuyên truyền giác ngộ quần chúng và thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.                                    

          Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, được Bác Hồ giáo dục, rèn luyện và trao nhiều trọng trách to lớn trên lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao... Đại tướng đã nỗ lực phấn đấu học tập ý chí, tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của vị Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh, luôn tu dưỡng rèn luyện, nói và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại tướng sớm nghiên cứu một cách toàn diện, cơ bản, có hệ thống về Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng nền móng cho bộ môn khoa học Hồ Chí Minh học, với ba chuyên luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”, “Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh”, và “Thế giới đổi thay, tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi”, Đại tướng đã đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời kỳ mới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh - Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng hai đế quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược

Dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Người và các đồng chí khác xây dựng cơ sở cách mạng, tích cực tuyên truyền, giác ngộ quần chúng tham gia hoạt động cách mạng. Đến tháng 12/1941 Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam - được thành lập. Từ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - quân đội chủ lục đầu tiên chỉ với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng trường, súng kíp thô sơ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Người đã chỉ huy Đội quân ngày càng phát triển hùng mạnh và đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác trong suốt chiều dài lịch sử 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mĩ xâm lược.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1941)

Năm 37 tuổi, Người được phong quân hàm Đại tướng, trở thành vị Đại tướng dầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Người luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo uy tín của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng có công lao, đóng góp to lớn xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, xây dựng các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Binh chủng Đặc công. Đại tướng đề xuất thành lập các quân đoàn chủ lực (Quân đoàn 1,2,3 và 4) để nhân sức mạnh tổng hợp của các sự đoàn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, thực hiện những trận đánh tiêu diệt lớn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một thiên tài quân sự, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lọi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công hiển hách

Dưới tài cầm quân và chiến lược, nghệ thuật quân sự tài tình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại... được nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo Nhân dân thế giới nể phục và nhưỡng mộ. Tên tuổi của Người gắn liền với chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tham mưu Quân đội

nhân dân Việt Nam nghiên cứu kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những kiến thức và tài năng quân sự của Đại tướng đều do người tự học từ lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế giới; tự rèn luyện,tự đúc rút kinh nghiệm qua thực tế chiến dấu của Quân tội ta mà nên. Chính điều ấy đã làm nên sự khác biệt của Đại tướng, khiến thế giới khâm phục, suy tôn Võ Nguyên Giáp là dang ướng , một trong những thống soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người có công lao to lớn góp phần vào việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Đại tướng là người tiến hành đường lối chiến tranh Nhân dân vô cùng độc đáo, sáng tạo, sinh động và hiệu quả: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện; trương kỳ kháng chiến với tự lực cánh sinh là chính, viện trợ bên ngoài là quan trọng; xây dựng lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân (dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực), lấy bộ đội chủ lực làm nòng cốt; tiến hành chiến tranh du kích kết hợp chiến tranh chính quy với quy mô thích hợp từng giai đoạn; toàn dân đánh giặc với nhiều hình thức linh hoạt, lấy yếu địch mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, lấy chất lượng tinh thắng số lượng đông, tập trung và phân tán lực lượng linh hoạt, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, đánh chắc thắng, giành thắng lợi từng phần tiến lên giành thắng lợi toàn bộ... Đại tướng kết hợp rất chặt chẽ, khéo léo đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hoá; quốc phòng với kinh tế, an ninh... để đạt được kết quả toàn diện trên cả hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.

          Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà văn hoá lớn, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử... và phong trào cách mạnh thế giới

          Không chỉ toả sáng trong lĩnh vực quân sự, Đại tướng còn có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực như: văn hoá, lịch sử, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, báo chí, ngoại giao... Đại tướng tạo nên những ảnh hưởng, đóng góp rất quan trọng trong cuộc dấu tranh vì hoà bình, độc lâp dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tinh...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và bạn bè quốc tế

Ở Đại tướng luôn sáng ngời những phầm chất nhân cách của một nhà văn hoá lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đại tướng là tấm gương sáng về sự liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu con người của Đại tướng được hoà quyện với tình yêu quê hương đất nước và để lại trong nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế hình ảnh về một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc, một chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tuỵ hy sinh phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ dất nước, không màng chút danh lợi riêng tư.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Nhân dân hết lòng kính trọng, suy tôn là vị “Đại tướng của Nhân dân”. Cán bộ, chiến sỹ Quân đội mến phục, suy tôn là “Người anh Cả” duy nhất của Quân đội ta, xứng đáng là “Chính uỷ của các Chính uỷ, Tư lệnh của các Tư lệnh, Tướng của các Tướng”, vị “Tổng Tư lệnh biết quý từng giọt máu mỗi chiến binh”. Thế giới cũng rất nể phục nhân cách, đức độ của Đại tướng, tôn vinh Đại tướng là Anh hùng dân tộc của Nhân dân Việt Nam.

 Sống 103 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, trong đó có 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đại tướng và những đóng góp to lớn của Người luôn sống mãi với non sống, đất nước, sống mãi trong tim các thế hệ người dân Việt Nam và bạn bè Quốc tế.

“Trăm tuổi lừng danh Văn Đại tướng

Nghìn thu vang tiếng Võ Anh hùng”


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 66.341
    Online: 35
    °