Lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lán Hội trường
Sinh hoạt Đảng tại Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng
Tượng đài mừng công tại Bãi duyệt binh tuyên bố chiến thắng ở Mường Phăng
Trạm gác tiền tiêu tại Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng

 Liên kết website
Thống kê: 58.332
Online: 81
°