1. Giám đốc : Nguyễn Anh Đạo

- Ngày tháng năm sinh: 22/11/1973

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 02153.828.136

- Email: dao.dbp@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Phạm Thị Thảo

- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1985

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 02153.828.189

- Email: thanhthao02212@gmail.com

3. Phòng Hành chính tổng hợp (Điện thoại: 02153.828.186)

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Đinh Trọng Tấn; điện thoại: 0796.039.084

4. Phòng Phát huy giá trị di tích  (Điện thoại: 02153.828.181)

- Trưởng phòng: Vũ Thị Thanh; Điện thoại: 0986527836

5. Phòng Nghiệp vụ di tích (Điện thoại: 02153.828.126)

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Lê Đình Hải; Điện thoại: 0393.393.110

 Liên kết website
Thống kê: 58.304
Online: 95
°